ADHD KURS

Det finnes egne kurs for foreldre og egne for barn og ungdom


Anna og Dag Terje forteller om ADHD/ADD kurs for barn og unge