ADHD KURS

Det finnes egne kurs for foreldre og egne for barn og ungdom

Barnekurs


Anna og Dag Terje forteller om ADHD/ADD kurs for barn og unge


Foreldrekurs

Velkommen til vårt 2-dagers foreldrekurs om ADHD! Dette kurset gir deg verdifull innsikt og verktøy for å styrke forståelsen og støtten til ditt barn med ADHD.

Dag 1 vil eksperter fra BUP UNN og andre fagfolk dele kunnskap om ADHD, behandlingsalternativer, ernæring, og skolehverdagen til barn med ADHD.

Dag 2 dekker viktige emner som økonomiske støtteordninger, motoriske aspekter av ADHD, mestring av hverdagsutfordringer, samt personlige erfaringer fra både foreldre og ungdom med ADHD.

Foresatte kan søke om opplæringspenger dersom de ikke får fri med lønn fra arbeidsgiver.

Presentasjoner fra Foreldrekurs: