Dialektisk Atferdsterapi (DBT)

Vi har tilbud om DBT behandling for ungdommer og foreldre/ foresatte. DBT passer godt for dem som har har sterke svingninger i humøret, vansker i kontakt med andre og som i perioder gjør ting som er til skade for en selv. Tilbudet går over 18 uker og består både av gruppebehandling der ungdommer og foreldre møter sammen, individualterapi og oppfølging via telefon ved behov.