FØLELSER

Alle mennesker har mange følelser. De spiller viktige roller med å guide oss i livet. De hjelper med å fortelle hva som er farlig, hva vi liker og ikke liker, hva vi ønsker å oppnå, eller når noen krysser grensene våre og når vi har behov for trøst og omsorg. Noen ganger blir følelsene våre overveldende og vanskelige. Da kan det være greit å få hjelp til å finne ut hvorfor det blir sånn, og hva man kan gjøre med det. På denne siden finner du mange videoer om følelser.Hva er følelser? (fra NRK)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hva er følelser? (fra Følelseskompasset)

FRYKT, SINNE, GLEDE, TRISTHET, SKAM, SKYLD,  AVSKY, INTERESSE eller ENGASJEMENT


Alfred & Skyggen - en tegnefilm om følelser


Noen filmer om Røde og Grønne tanker