Pedagog

En barnevernspedagog jobbber med barn og familier i vanskelige livssituasjoner .