ATFERDSVANSKER

Noen barn og unge strever med regelbrytende og utagerende atferd, og dersom dette skjer ofte og over lengere tid kaller vi det gjerne atferdsvansker. Det kan være at man er veldig urolig, ofte sier stygge ting, slår, sparker, stikker av, stjeler og ikke følger vanlige regler. Barn og unge har det stort sett ganske vanskelig med seg selv når de kommer inn i et slikt mønster, og trenger hjelp fra de voksne rundt dem.

Her kan du lese mer om De utrolige årene - et program for å hjelpe barn med atferdsvansker.