Foreldreveiledning

Foreldreveiledning kan være f.eks. kurs eller samtaler som kan gjøre at de kan bli enda bedre "heia-gjeng" for barna sine.


På BUP finnes foreldrekurset "De Utrolige Årene"