Barnepsykolog

En barnepsykolog har utdanning i utredning og behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.