SMI-skolen

SMI står for Sosialmedisinsk Institusjon og skolen ligger i samme bygget som BUP Tromsø. 

Saksgang Elever i grunnskolen, Tromsø Kommune 

 Alle elever skal være tilmeldt BUP og ha et poliklinisk tilbud der. 

 Nærskolens rektor avklarer søknad med ansvarlig i kommunen. 

 Nærskolens rektor avklarer søknad med elevens foresatte. 

 Rektor på nærskolen søker om opplæringsplass. 

 Kommunal PPT skriver sakkyndig vurdering om spesialundervisning og opplæring på SMI-skolen. 

 Hjemmeskolens rektor fatter enkeltvedtak om opplæring på SMI-skolen. 

 Inntak: Opplæringstilbudet etableres, samarbeidsrutiner avklares.

 

Kontakt info:

Sentralbord: 777 54 420

Epost: post.smi@tromsfylke.no

Rektor: Frode Hjort-Larsen