GRUPPETILBUD

Noen ganger er det fint å møte andre som har de samme utfordringene i livet. Da kan man lære av hverandre. Her på BUP har vi grupper for foreldre og grupper for barn og ungdom.