FORSKNING

Vi har mange studier DU kan være med på.

Det er frivillig å være med, og du kan trekke deg når som helst!


ADHD og OMEGA-3 er en studie som ser om omega-3 kan hjelp på ADHD og ADD