BARN/SØSKEN SOM PÅRØRENDE

Når noen i familien er syk, skadet eller rusavhengig påvirkes hele familien. Barn er spesielt sårbare og kan ha mange bekymringer og spørsmål knyttet til dette. Hvis du har søsken eller foreldre som er syk har du krav på informasjon. På BUP kan vi hjelpe til med å sette deg i kontakt med noen du kan snakke med, for eksempel helsesykepleier på skolen.