Digitale Verktøy

Det finnes flere digitale verktøy og nettsider som kan hjelpe deg med å øve på å få det bedre på skolen, hjemme og på fritiden.


På hjemmesiden til Statped har de en oversikt over verktøy som kan brukes på skolen.