HØRSEL OG PSYKISK HELSE

Vi har et spesialisert behandlingstilbud for barn og ungdom som har hørselsheming, som selv er døve eller døvblinde, eller som har foreldre med slike vansker, og som har samtidige psykiske vansker.