DINOSAURSKOLEN


Dinosaurskole i smågruppe har 18 - 22 gruppesamlinger, der hver samling varer i to timer. Gruppen har fem - seks barn i alderen 4 - 8 år. 

Samtidig med Dinosaurskolen er foreldre også på BUP på foreldergruppe og er på "foreldreskole". De lærer om de samme temaene barna lærer.

Barna som kommer på Dinosaurskolen øver på å gjenkjenne og forstå følelser hos seg selv og andre. Barna øver også på å lytte og vente, ta hver sin tur, bli enige, stille spørsmål, dele, hjelpe, samarbeide, gi hverandre komplimenter med mer.

Barna får hjemmeoppgaver mellom samlingene som de skal gjøre sammen med foreldrene sine.