Rus

Mange unge kommer bort i rusmidler i ungdommen. Her er noen tips til deg om det.


SosialMedisinsk Senter (SMS) for å hjelpe ungdom med f.eks. å lage kontrakt for å bli rusfri.

Ungdom kan også ta kontakt med RUStelefonen som er en anonym og gratis for hele Norge. Her kan du snakke om alt om rus. RUStelefonen er spesielt laget for ungdom.