Hørsel

1 av 5 i Norge har en eller annen form for hørselstap. Det er derfor viktig med kunnskap og forståelse om du her pasient, pårørende eller helsepersonell.