Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i barn og ungdom med psykiske lidelser.