TIPS OG TRIKS

Her kan du lære om forskjellige tema. Noen tema handler om følelser. Noen handler om å mestre livet. Noen tema er også diagnoser. Diagnoser er nyttige navn på det som er vanskelig og vondt og som gjør at vi ikke får ting til. Hvis man gir det vanskelige og vonde et navn, kan noen ganger barn og voksne forstå ting på samme måte og finne nye måter å jobbe sammen på.