Autisme

Autisme er noe som gjør at barn og ungdom har det vanskelig med å snakke og forstå hva som skjer rundt dem. Noen har mindre autisme enn andre og har det bare vanskelig med å være sosial med klassekamerater og venner.


Vi alle fungerer annerledes. Autisme er også en form for å fungere annerledes.


Videoen her viser hvordan det å ha autisme også kan gjøre at man ser og hører ting sterkere og annerledes. Fokus på detaljer kan gjøre at det blir vanskelig å se det hele bildet.