UTREDNING

Alle som starter på BUP går gjennom en basisutredning. Det er en kartlegging av psykiske vansker, fungering i hverdagen og styrker/ressurser. Kartleggingen består av samtaler med deg og andre viktige personer rundt deg, som for eksempel foreldre og lærere. Dere blir også bedt om å fylle ut spørreskjema.

Noen ganger trenger vi å gjøre en utvidet utredning. Da kan du komme til en heldagsutredning. En slik utredning planlegges ut i fra dine behov, men kan for eksempel bestå av samtaler med deg, dine foreldre og læreren din, legeundersøkelse, oppgaver og spørreskjema.