SMART-Gruppe

SMART er et tilbud til ungdom i alderen 14 - 18 år som strever med engstelighet og/eller tristhet. Du er sammen med andre ungdommer i gruppa som ledes av to gruppeledere.

SMART er et tilbud til ungdom i alderen 14 - 18 år som strever med engstelighet og/eller tristhet. Du er sammen med andre ungdommer i gruppa som ledes av to gruppeledere.

Dere møtes 8 ganger og hvert gruppemøte varer ca 1.5 time. Dere får hver en arbeidsbok som er et godt hjelpemiddel. I gruppen blir dere bedre kjent med hverandre, dere vil lære mere om angst/engstelighet og depresjon og dere vil lære å mestre problemer bedre.

Gruppene er basert på kognitiv atferdsterapi, der man arbeider ut fra at tanker, følelser og hva vi gjør (atferden vår) henger sammen. Hvordan vi tenker om en situasjon kan påvirke følelsene våre. I gruppa blir man mere bevisst vanskelige følelser og uheldige tankemønstre - gjerne i dagligdagse situasjoner.

Alle har taushetsplikt og vi ønsker at gruppene skal være et hyggelig sted dere gleder dere å komme til!