SELVHJELP

Alle mennesker har "superkrefter" som kan aktiveres når livet blir vanskelig. Selvhjelp er å finne fram og lære å bruke superkreftene dine så du kan ta kontrollen på livet ditt. 


NRK Skole om Livsmestring